zachodzić – zajść w ciążę


zachodzić – zajść w ciążę
zachodzić – zajść w ciążę {{/stl_13}}{{stl_7}}'o kobiecie: zostać zapłodnioną, stawać się brzemienną' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • zajść — dk zajdę, zajdziesz, zajdź, zaszedł, zaszła, zaszli, zaszedłszy zachodzić ndk VIa, zajśćdzę, zajśćdzisz, zajśćchodź, zajśćdził 1. częściej dk «idąc dotrzeć dokądś, przybyć gdzieś» Zaszedł na wieczór do domu. Spacerując zaszli aż do lasu. Z trudem …   Słownik języka polskiego

  • ciąża — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIc {{/stl 8}}{{stl 7}} okres od chwili zapłodnienia do urodzenia płodu u kobiet i samic ssaków, wraz z całością zmian dokonujących się wówczas w organizmie matki; stan, w jakim pozostaje w tym czasie kobieta lub samica; …   Langenscheidt Polski wyjaśnień